Wederopbouw

Projectbureau Wederopbouw

Na de vuurwerkramp werd de wederopbouw van de wijk grotendeels overgelaten aan het Projectbureau Wederopbouw Roombeek. Het Projectbureau was een zelfstandige dienst met ruime bevoegdheden en een eigen budgetverantwoordelijkheid. Het stond onder leiding van Peter Kuenzli. Als verantwoordelijke stedenbouwkundige supervisor werd Pi de Bruijn aangetrokken.

Participatie

Om de wijk terug te laten keren op een manier waar de meeste bewoners mee zouden kunnen leven werd een participatieproject gestart. Medewerkers van het projectbureau gingen bij gezinnen langs, om alle bewoners te kunnen spreken en hun eisen en wensen op papier te kunnen zetten. Uit deze rondgang zijn uiteindelijk 3000 meningen en ideeën gebundeld, die als uitgangspunt zijn gebruikt voor de wederopbouw.

Particulier opdrachtgeverschap

Een uniek besluit voor Nederland: de nieuwe wijk Roombeek moet grotendeels door particulieren gerealiseerd worden. Pi de Bruijn wilde ruimte bieden voor particulier opdrachtgeverschap: het bouwen van een eigen huis door particulieren. Het bouwen van een droomhuis geeft mensen het gevoel dat de plek van henzelf is en ze een directe invloed op hun woonomgeving kunnen uitoefenen.